Care Friday Fellowship 關愛星期五團契 (粵語/ 國語)

目的: 以興趣活動及愛心關懷加強會聯繫,也吸引新朋友接觸福音。
聚會內容: 早及午餐供應、詩歌、祈禱、講道、影音、運動分享等。
年費$10       聯絡:李許霞珍姐妹 / 李燕玲姊妹
 
時間                            地點                               活動
上午10時30            副堂                          早餐供應
上午11時                  小禮堂           詩歌、祈禱、講道、影音、運動、分享
中午 1時                     副堂                          午餐供應
 
註: 教會小巴早上10時於協和邨接到教會,午餐後接回原處。